Het nieuwe jaar inluiden met een nieuwe DAG

De Advocaten Groep

Wij zijn: De Advocaten Groep! Een no-nonsense kantoor in Rijswijk gericht op de MKB ondernemer, op steenworp afstand van Den Haag, Delft en Rotterdam. Per 1 augustus 2020 is De Advocaten Groep verhuisd naar een nieuwe  locatie langs de A4 aan de Laan van Zuid Hoorn 60. 

‘Brand New’ voor ons is onze nieuwe medewerker
Nandini Bisseswar. Nandini heeft zich per 1 november 2020 aangesloten bij De Advocaten Groep. Zij is in 2019 Privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ons team kan u vanaf nu nog beter en sneller van dienst zijn. 

 

Gelukkig gaat het ons goed in tijden van corona. Voor sommige van onze cliënten is dat helaas soms anders en blijkt dat ze zich grote zorgen maken. Juist in deze tijden wil je kunnen vertrouwen en bouwen op je medewerkers en medewerkers op jou. Dat dat niet altijd gemakkelijk is blijkt uit de volgende casus waarin de werkgever helaas een ontslag op staande voet moest geven. Wat was nu het geval: De werkgever liep langs het bureau van de werknemer en zag op zijn tafel een sleutelbos liggen. Aan de sleutelbos zat wel een heel herkenbare sleutel. Dat was de sleutel van de koffie automaat. Nader onderzoek wees uit dat de medewerker in kwestie al maanden gratis koffie uitdeelde zichzelf en zijn collega’s. Als de werkgever aanwezig was betaalde de werknemer gewoon zijn koffie. Toen dit aan het licht kwam werd de medewerker bevraagd, maar die meende niks verkeerd te hebben gedaan. Het was ook maar gewoon koffie en de medewerkers kregen die ook wel eens gratis van de werkgever. Helaas voor hem waren en meerdere getuigen. Uiteindelijk moest de rechter over de zaak oordelen en die stelde de retorische vraag: als je iets van je werkgever wegneemt dan is dat toch gewoon diefstal? U raadt het al, het ontslag op staande voet hield stand! De werknemer had gelogen over het voorval en dat had het vertrouwen onherstelbaar beschadigd.

Corona is een uitzonderlijke situatie voor zowel werkgever als werknemer. Niet alles is geregeld in de wet of regelgeving en daarom moet je soms er samen uit zien te komen. Bijvoorbeeld hoe ga je om met ziekte en verzuim tijdens corona? Alledaagse problemen die tot grote uitdagingen en uiteenlopende juridische vraagstukken leiden waar we onze cliënten graag bij helpen. 

Tot slot willen wij ondernemers wijzen op de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) die per 1 januari 2021 in werking treedt. Als uw bedrijf in financiële problemen verkeert, biedt deze wet ondernemingen de mogelijkheid om buiten faillissement mee te werken aan een onderhands dwangakkoord met de schuldeisers om daarmee problematische schulden te herstructureren. De rechter dient de overeenkomst in dat geval goed te keuren (homologatie). Schuldeisers die weigeren met dit akkoord in te stemmen, kunnen onder bepaalde omstandigheden gehouden worden om alsnog medewerking te verlenen. Daarnaast hebben veel werkgevers vragen over welke verplichtingen zij hebben richting hun werknemers en vice versa. Waar werkgevers alles zullen doen om hun bedrijf in deze economisch moeilijke tijden overeind te houden, is het voor werknemers prioriteit om gezond te blijven en hun baan te behouden. 

Al zijn het onzekere tijden, met het juiste juridische advies is een deel van die onzekerheid te voorkomen of te verminderen. De Advocaten Groep is altijd bereid om samen met u te kijken hoe we u op de beste manier kunnen bi­jstaan, dus schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij gaan graag met energie en frisse zin samen met u 2021 in. Wij wensen u fijne feestdagen!

 

 

Uit de editie van

december 2020

Winter