De Advocaten Groep

De Advocaten Groep

Bedreigen van de werkgever leidt tot ontslag op staande voet!

In de praktijk komt het geregeld voor, een werknemer die op staande voet wordt ontslagen. De reden voor een ontslag op staande voet kan uiteenlopen: van het onbetaald opeten van een donut tot diefstal van bedrijfsmiddelen. Een ontslag op staande voet betekent dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk ten einde komt. In de regel is er geen recht op een uitkering. Vanwege de ingrijpende gevolgen die een ontslag op staande voet met zich meebrengt starten veel werknemers een procedure jegens de werkgever en met succes. Ontslag op staande voet is moeilijk houdbaar. 

Op 1 maart 2022 heeft het Gerechtshof in Den Haag geoordeeld dat het bedreigen van de werkgever een rechtsgeldig ontslag op staande voet oplevert. De werknemer heeft de werkgever bedreigd tijdens een mediationgesprek en direct na dat gesprek door middel van een WhatsApp-bericht met onder meer de tekst “jij gaat kapot”. In  het verleden heeft de werknemer zich meermaals onwenselijk gedragen jegens de opdrachtgever waar hij geplaatst was. De werknemer is een aantal keer schreeuwend uitgevallen tijdens een telefoongesprek en heeft vervolgens de hoorn erop gegooid. De werkgever heeft de werknemer meermaals schriftelijk gewaarschuwd om met deze gedragingen te stoppen. De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Het hof oordeelt echter dat de gedragingen van de werknemer wél voldoende grond opleveren voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Er was sprake van dusdanig ernstige bedreigingen, dat de werkgever zulk gedrag niet hoeft te tolereren. Voorts is de verhouding al enige tijd verstoord, is de werknemer meermaals gewaarschuwd en werkt hij niet mee aan zijn re-integratie.

Het ontslag op staande voet is een ultimum remedium is, een laatste middel, dat kan worden ingezet om de arbeidsovereenkomst per direct te eindigen. Een rechtsgeldig ontslag op staande voet dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Dringende reden

Er moet sprake van een dusdanig ernstige gedraging dat redelijkerwijze niet van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst langer te laten voortduren.

Onverwijld overgaan tot een OOSV

Het ontslag op staande voet moet onverwijld, ofwel: zo snel mogelijk, (mondeling) worden medegedeeld aan de werknemer. In sommige situaties is nog enig nader onderzoek nodig door de werkgever, de werknemer wordt dan tijdelijk op non-actief gesteld.  

De reden onverwijld mededelen

Voorts is vereist dat de reden(en) voor het ontslag op staande voet vrijwel direct (schriftelijk) aan de werknemer kenbaar worden gemaakt.

De Advocaten Groep kijkt graag met u mee alvorens u besluit tot een ontslag op staande voet over te gaan. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het ontslag op staande voet, net als in de beschreven casus, wel stand houdt.

 

 

Uit de editie van

juli 2022

Zomer