De Advocaten Groep - ‘’Ze liegen alles bij elkaar!’’

De Advocaten Groep - ‘’Ze liegen alles bij elkaar!’’

Onlangs kregen wij de vraag van een cliënt of hij een negatieve recensie of review mocht plaatsen op internet. Hij was van mening dat hij niet netjes was behandeld door zijn aannemer. Het ging om het plaatsen van een dakkapel, waarbij de cliënt twee dakkapellen tegelijk geplaatst had gekregen op het dak van zijn woning. Deze twee dakkappellen bleken veel te zwaar te zijn waardoor al gauw de constructie van het dak inzakte met lekkages tot gevolg. De schade was enorm. Hierna volgde maandenlang een discussie waarin diverse toezeggingen tot schadeherstel werden gedaan, maar niet werden nagekomen. De dakkapellen leverancier was op een bepaald moment ook niet meer bereikbaar. Uiteindelijk bleek de dakkapellen leverancier in staat van faillissement te verkeren. 

  

Negatieve recensie

De bestuurder van de failliete vennootschap had inmiddels een doorstart gemaakt in dezelfde branche onder een andere naam. Cliënt had daarop een negatieve recensie geplaatst op Google over het nieuw opgerichte bedrijf: “ga niet met dit bedrijf in zee”. Dat had effect, aangezien cliënt eindelijk weer contact kreeg met de bestuurder, die hem voorhield dat cliënt geen klant was van het nieuwe bedrijf en dan dus ook geen recensie kan of mag plaatsen op Google. Indien en voor zover cliënt een vordering had of ontevreden was, diende hij zich tot de curator te wenden. Cliënt hing volgens de doorstartende partij een grote schadeclaim boven het hoofd…

 

Maar hoe zit dat nu precies?

Het plaatsen van een review op het internet is eenvoudig tegenwoordig, maar mag dat in alle gevallen wel? Op welk moment loopt men het risico dat een review een onrechtmatige daad oplevert wegens smaad en/of laster? Een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 21 februari 2019 geeft enige uitleg hieromtrent. in die zaak heeft gedaagde op 17 april 2018 de volgende review op de facebookpagina van eiseres geplaatst:

“Dit bedrijf geeft geen veilig gevoel ze laten je inloggen met je e-mail adres en wachtwoord van jou e-mail. Iedereen kan zo je mail in wat bij mij gebeurd is
Ik ben gehackt en al me persoonlijke informatie ligt op straat
Ook werkt daar een meneer die toevallig ook een kapsalon heeft die Hairextensions plaats
Dit bedrijf zorgt ervoor dat jij en je onderneming niet veilig is door manier van inloggen
Jou e-mail en de wachtwoord van je e-mail
Ook liegen ze alles bij elkaar
Ik raad niemand aan om je eigen aan te melden bij dit bedrijf
Opzeggen is bijna onmogelijk terwijl aan mij vertelt werd dat ik vooruit hebt betaalt en dat ik dat geld niet terug krijg
Geen probleem ik heb een andere bedrijf gezocht en toch nog eens geld eisen van mij
Terwijl zij mij in een gevaarlijke situatie hebben gebracht door manier van inloggen”          

                                  

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dienen in een geval als deze de volgende twee belangen tegen elkaar te worden afgewogen: (1) het belang van eiseres om niet lichtvaardig te worden blootgesteld aan publicaties die haar eer, goede naam en integriteit aantasten, en (2) het belang, waarvoor gedaagde opkomt, dat misstanden die de samenleving raken niet, of in dit geval (potentiële) klanten van eiseres , door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek, kunnen blijven voortbestaan. De uitspraak geeft enig houvast waar de grens ligt wat wel en/of niet geoorloofd is. Als de negatieve review ziet op een feitelijke weergave van gebeurtenissen of als duidelijk is dat het een persoonlijk waardeoordeel is, dan zal er in het algemeen weinig op tegen zijn. Zodra een negatieve review gebaseerd is op niet gebeurde feiten en/of puur bedoeld is om iemand te schaden, zal dat anders zijn en kan er sprake zijn van onrechtmatige daad en kan er een verplichting ontstaan tot het vergoeden van de schade.

 

Neem contact met ons op

Heeft u als leverancier of winkelier te maken met een niet naar waarheid geplaatste recensie, waardoor u schade lijdt, dan doet u er in de eerste plaats verstandig aan om contact op te nemen met de klant om het gestelde probleem op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u altijd via hetzelfde medium reageren op de recensie. Tip van de DAG!: blijf bij de feiten en word niet emotioneel of persoonlijk. Heeft u naar aanleiding van dit onderwerp nog nadere vragen, schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee en nodigen u uit voor een prettig gesprek.

Door Nandini Bisseswar

 

 

 

 

Uit de editie van

oktober 2021

Herfst