De Advocaten Groep

De Advocaten Groep

De Advocaten Groep merkt dat veel cliënten nog net even voor het einde van het jaar die ene zaak willen regelen of die lucratieve deal willen sluiten. Het is daarom druk en daar houden wij van. “Bij windkracht zeven zetten wij juist twee zeilen bij!”. Hoe druk het ook is, voor een prettig gesprek! is bij ons altijd tijd.

 

WAB Wet Arbeidsmarkt in Balans (vervolg)

Ziet u met alle wetwijzigingen in het arbeidsrecht door de bomen het bos nog?

In nummer 8 van de Brand New Magazine kondigden wij al aan dat per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedt. Het doel van de nieuwe wetgeving is om flexibele werknemers meer rechten te geven, zodat de kloof tussen vaste contracten en flexibele krachten kleiner wordt. Oproepkrachten en payrollwerknemers krijgen vanaf 2020 meer zekerheid en zullen waarschijnlijk eerder een vast contract aangeboden krijgen.

Voordat het aftellen naar het nieuwe jaar kan beginnen zetten we nog een paar punten met betrekking tot de WAB voor u op een rij. Wist u bijvoorbeeld dat u als werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie betaalt voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt u een hoge WW-premie. U moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.

Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u het payrollbedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen medewerkers. Vanaf 1 januari krijgen namelijk payrollmedewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn.

Werkt u met oproepkrachten bijvoorbeeld in de horeca let dan goed op. Vanaf 1 januari moet u oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dit kan vergaande consequenties hebben voor uw bedrijfsvoering.

Wilt u een medewerker ontslaan of verlengd u de overeenkomst niet van een tijdelijk contract vanaf 1 januari dan bent u ook onder de WAB een transitievergoeding verschuldigd. Het maakt dan alleen niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Vanaf dag 1 maakt de medewerker aanspraak op een transitievergoeding. Voor de berekening van de hoogte van de vergoeding wordt gekeken naar het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De werknemer krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf dus zijn eerste werkdag. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ). De vergoeding is maximaal € 81.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 81.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris. 

 

Bent u onzeker over wat de WAB voor uw onderneming betekent maak dan vrijblijvend een afspraak bij De Advocaten Groep. Het eerste half uur is altijd gratis koffie.

 

 

@Marjolein: Wellicht kan in het tijdschrift heel groot WAB: Wet Arbeidsmarkt in Balans komen te staan, in gekleurde letters, zodat het opvalt. Met verwijzing naar website voor informatie?

En dan tekst: De Advocaten Groep bokst het voor elkaar en loodst u ook nu weer door de glipperige wegen van het arbeidsrecht heen. En dat dan bij die boksfoto

 

Uit de editie van

november 2019

Winter