Invicta Veritate

Invicta Veritate

Huwelijksrecht, echtscheidingen, erfrecht, financieel recht

Dat is wat mijn kantoor boeit, het familierecht staat nadrukkelijk in het eerste boek van het burgerlijk wetboek. En de banden tussen mensen, in families of huwelijken en ouderschapskwesties maken het leven de moeite waard en interessant.

Je moet zaken goed regelen, heldere en duidelijke afspraken maken, juist bij huwelijken en familiezaken. En zo veel veiligheid en zekerheid creëren. Daar is het wetboek voor bedoeld.

Wees voorzichtig met elkaar en met de keuze van je woorden en daden. 

Het personen en familierecht is letterlijk heel persoonlijk. Het recht bestaat omdat mensen met elkaar in conflict komen. En behalve juridisch is dat vaak vooral ook psychologisch. Als je op die manier naar een casus kijkt, dan zie je dat de meeste oplossingen soms op een hele andere plek liggen dan wanneer je louter juridisch denkt. Uiteindelijk geeft het recht slecht invulling aan de wensen van partijen. Er staat vaak veel meer op het spel dan alleen geld of spullen. Het gaat om intermenselijke verhoudingen.

Matrimonium; de verzekering voor de vrouw. 

In het huwelijksrecht pas ik dat toe, door vast te stellen dat het huwelijk oorspronkelijk bedoeld was om zekerheden te bieden voor de vrouw, en de moeder. Zij kreeg de kinderen en maakte zich zo afhankelijk in financiële zin, van de man. Als het huwelijk dan ontbonden werd, moest de vrouw toch met een vorm van zekerheid de wereld in. Dat is uiteindelijk cultuur geworden. Ook moeten we goed kijken naar het belang van kinderen om beide ouders als ouder te kunnen blijven ervaren. Vaak is het in het belang van alle partijen om op een bepaalde manier zaken te organiseren, bij zowel het aangaan van een huwelijk als het scheiden. Het is juist belangrijk voor de stevigheid van een huwelijk om dingen goed te regelen, als je er aan begint.

Erven: spullen, maar ook digitale rechten en plichten.

Op het gebied van het erfrecht biedt de 21e eeuw ook nieuwe uitdagingen op het gebied van een online identiteit van een overledene, dit in het kader van auteursrechten en rechten op privacy of om te verdwijnen. Je ziet dat mensen vaak niet preventief werken. Dat is jammer want daar is veel te winnen. Je kan juridisch heel veel dingen voor zijn als je juist op momenten dat er niets aan de hand is, naar je jurist stapt.

Maak je huwelijk sterker door zaken goed te regelen als het goed gaat.

Zo zijn ook huwelijken sterker te maken. Als de zaken helder zijn opgeschreven wanneer het goed gaat, dan voorkom je emotionele beslissingen die vaak gaan over 'schuld' en 'woede en verdriet' wegens gebroken verwachtingen. 

Ik zou de lezers van dit artikel dan ook willen uitnodigen om tijdens een glas wijn of een kop koffie eens van gedachten te komen wisselen over hoe sterk zij hun persoonlijke situatie hebben ingericht. Het is net als de jaarlijkse controle bij de tandarts, je hebt er geen zin in, maar als het gedaan is voel je je weer een jaar zekerder van je zaak. En dat gevoel van veiligheid en zekerheid is voor de juristen bij Invicta Veritate heel belangrijk.

Ook mensen die al besloten hebben uit elkaar te gaan, zijn welkom. Gezamenlijk of afzonderlijk.

Invicta Veritate (met een onoverwinnelijke waarheid)
Noordsingel 3
Rotterdam
0639106084
http://invictaveritate.weebly.com/

Uit de editie van

maart 2019

Lente